Loading
(23 items)

Sweets

Bhikaram Desi Ghee Keshariya Ghewar (1KG)

Rs. 560

Bhikharam Badam Barfi (1 kg)

Rs. 800

Bhikharam Besan Ladoo 1KG

Rs. 360

Bhikharam Desi Ghee Laddu (1 kg)

Rs. 320

Bhikharam Desi Ghee Laddu (500 g)

Rs. 180

Bhikharam Gulab Jamun (1 kg)

Rs. 300

Bhikharam Kaju Barfi (1 kg)

Rs. 600

Bhikharam Kaju Gunja (1 kg)

Rs. 700

Bhikharam Kaju Pista Roll (1 kg)

Rs. 700

Bhikharam Kesariya Peda (1 kg)

Rs. 310

Bhikharam Kesariya Peda (500 g)

Rs. 160

Bhikharam Mawa Sew (1 kg)

Rs. 350

Bhikharam Mawa Sew (500 g)

Rs. 180

Bhikharam Meetha Boondi (Desi Ghee) (1 kg)

Rs. 300

Bhikharam Meetha Boondi (Desi Ghee) (500 g)

Rs. 160

Bhikharam Milk Cake (1 kg)

Rs. 460

Bhikharam Milk Cake (500 g)

Rs. 230

Bhikharam Moti Pak (1 kg)

Rs. 360

Bhikharam Moti Pak (500 g)

Rs. 180

Bhikharam Rosogolla (1 kg)

Rs. 160

Bhikharam Soan Papdi (200 g)

Rs. 47

Bhikharam Soan Papdi (500 g)

Rs. 110

Bhikharam Soan Papdi (Desi Ghee) (500 g)

Rs. 150